Udruzenje gradjana 
,,Prijatelji Ivanjice''

dobrodosli sna zvanican internet portal udruzenja

Pratite nas i na 

drustvenim mrezama

 

Udruzenje gradjana ,,Prijatelji Ivanjice'''
Naselje Sume, 32250 Ivanjica, Republika Srbija

Dobrodosli

VESTI

09.12.2016. Međunarodni dan borbe protiv korupcije


9. decembar  - obeležava se širom sveta kao Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Korupcija predstavlja zloupotrebu ovlašćenja, funkcije ili položaja da bi se stekla materijalna (u vidu novca i poklona) ili nematerijalna korist (činjenjne usluga). Korupcija može postojati u javnom i privatnom sektoru.

 

Svako ko daje mito ili pristaje na davanje traženog mita takođe čini korupciju, a primanje i davanje mita su krivična dela za koja su predviđene sankcije. Korupcija postoji i kada se radi o proneveri i otuđenju javne imovine, iznudi, prevari, uticaju na javne nabavke, i dr

.

Korupcija postoji u gotovo svim društvima, ali je ipak najprisutnija ukoliko postoje monopol i velika diskreciona ovlašćenja u donošenju odluka, a nema mehanizama za utvrđivanje odgovornosti pojedinca.

 

Udruženje građana ,,Prijatelji Ivanjice’’, kao i predhodnih godina, obeležava ovaj datum, kao podsetnik na krupne i negativne posledice koje izaziva korupcija u društvu i poziva sve da prijave korupciju ukoliko je primate.

 

Korupciju možete prijaviti policiji u najbližoj policijskoj stanici ili na dežurni telefon broj 192. Prijave mogu biti anonimne, uz napomenu da je i lažno prijavljivanje krivičnog dela kažnjivo.

05.12.2016. Obeležen 5. decembar

5. devembar se obeležava kao Međunarodni dan volontera.Naše udruženje je pozvalo svoje sugrađane da se uključe u rad udruženja i tako doprinesu razvoju lokalne zajednice. Pokazan je i značaj samog volontiranja, koje je danas u svetu jako popularno.
01.12.2016. Juče održana skupština udruženja


Održana skupština udruženja građana ,,Prijatelji Ivanjice''

Na skupštini udruženja građana ,,Prijatelji Ivanjice’’ koja je juče održana, sa tačkama dnevnog reda, ocena rada dosadašnjeg upravnog i nadzornog odbora i odabir novih članova ova dva odbora, izglasan je novi sastav upravnog i nadzornog odbora, iz razloga što je mandat predhodnom istekao. Rad dosadašnjeg upravnog i nadzornog odbora je od strane skupštine ocenjen pozitivno. Na mestu predsednika upravnog odbora i predsednika udruženja ostaje Nikola Glavinić, jer je njegovo zalaganje i trud, transparetnost u radu, realizacija ideja i godišnjih planova aktinosti naišlo na najveću moguću ocenu kod Skupštine. Za članove upravnog odbora odabrani su, dosadašnji član Stefan Jakovljević, tu su i dva nova člana, Danilo Nikolić, master fizike i Aleksandar Nešovanović, student Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Obojica su članovi udruženja od 15.08.2015.godine.

Za članove nadzornog odbora, Jelica Savićević, dosadašnji član i Stefan Milićević.

Predsednik je novoizabranim članovima upravnog i nadzornog odbora poželeo toplu dobrodošlicu i puno sreće i uspeha u radu, dok je starim članovima poručio da nastave u istom ritmu.

22.11.2016. Udruzenje podrzalu kampanju za ponavljanje konkursa REC22.11.2016. godine je u Medija Centru Beograd održana konferencija za medije Inicijative za poništenje konkursa Regionalnog centra za zaštitu životne sredine kancelarija Srbija.
Govornici na konferenciji ispred Inicijative:
-Slobodan Martinović, Centar za istraživanje u politici Argument, Prijepolje-Milan Rogulja, Biogen, Beograd-Vladan Malešev, Profesionalna mreža za održivi razvoj, Beograd-Milivoje Odanović, Novosadski ekološki centar, Novi Sad
Spisak OCD koje su podržale inicijativu za poništenje REC konkursa.
Centar za istraživanje u politici Argument Prijepolje, UGZP "Košava" Vršac, Profesionalna mreža za održivi razvojBeograd, "OAZA" Beograd, UDRUŽENJE "BIOGEN" Beograd, MRI Logosfera, Bajina Bašta, GM EKO BALANS Gornji Milanovac, JUGO CIKLING KAMPANJA Beograd, Udruženje gradjana "Aktivna Fruska" Stari Ledinci, OCD "Prepoznaj U Sebi" Pančevo, Ekopokret Kostolac, Udruženje Kruševački ekološki centar Kruševac, Udruženje Zeleni Horizonti Vladičin Han, OCI SU OTVORENE Beograd, Udruzenje građana Kula, Beograd, Udruženje građana "PMN" Beograd, Udruženje gradjana "Drugi Novi Centar" Pančevo, PU Zona unapređenog poslovanja - BID Zrenjanin, AGES (Asocijacija geofizičara i ekologa Srbije), Beograd, Cvetna dolina-Alakince, Surdulica, Ekološko društvo "Bujanovac".NVO Centar za humanu ekologiju, Stara planina, Udruženje "AgroLogistik" Dolovo, Udruženje zelene gradnje Niš, UG "Kormilo" Zrenjanin, Zelena omladina Srbije,Lisna stena Priboj,Udruženje za zaštitu i unapređenje životne sredine -"U službi prirode-Debeljača"- USPD Debeljača, Pokret žena Kneginja Milica Kragujevac, Novosadski ekološki centar Novi Sad, Ekološki pokret Sremska Mitrovica, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Udruženje 3e, Protecta Niš, Pokret Serbona Valjevo, Serbia 4 Youth, Prijatelji Ivanjice.

20.11.2016. Konferencija ,,Novi modeli upravljanja javnom imovinom''

U organizaciji kolektiva ,,Ministarstvo prostora'', 18. novembra je u prostorijama kulturnog centra Rex u Jevrejskoj 16, u Beogradu, održana konferencija posvećena novim modelima upravljanja javnom imovinom. Naše udruženje je imalo svog predsavnika na ovom skupu. Gotovo svaki grad ili opština u Srbiji poseduje nezanemarljivi broj neiskorišćenih i napuštenih prostora koji su u javnoj svojini, ali čija primarna namena više nije održiva, odnosno za koje već duže vreme ne postoji interesovanje na tržištu. Finansijski troškovi održavanja, opadanje vrednosti objekta i zemljišta u delu grada u kome se nalazi, narušavanje kvaliteta života zajednice, samo su neki od brojnih problema sa kojima se lokalne uprave, odnosno građani nose, a koji su direktna posledica nekorišćenja ovakvih prostora. Sa druge strane, udruženja građana, grupe i pojedinici koji svojim delovanjem pokrivaju različite oblasti, svakodnevno su u potrazi kako za prostorom, tako i za modelima korišćenja koji bi sprovođenje njihovih aktivnosti učinili održivim. Vrlo često, mesta njihovog interesovanja, jesu upravo nedovoljno iskorišćeni ili napušteni prostori u javnoj svojini.

08.11.2016. Udruženje se priključilo kampanji Moja inicijativa


Udruženje građana, Prijatelji Ivanjice, se priključilo kampanji koja je na državnom nivou, a sprovodi je udruženje građana Klikni jasno, pod nazivom Moja inicijativa. Ideja je da se ostavi mogućnost da svako udruženje, svaki građanin moze pokrenuti, odnosno prijaviti neku svoju inicijativu, a organizacije civilnog drustva će u saradnji, pokušati da je realizuju i samim tim poprave ukupan kvalitet života u lokalnoj zajednici, a samim tim i na državnom nivou. Više o kampanji i dešavanjima vezanim za istu, možete pronaći na portalu www.mojainicijativa.com

18.01.2016. Program ''Zaposlimo Ivanjicu''


Naše udruženje je pokrenulo program ''Zaposlimo Ivanjicu'' namenjen mladima i njihovom traženju posla. Ideja je da im olakša u toj potrazi. Više o ovom portalu i njegovoj sadržini posetite portal na adresi www.zaposlimo-ivanjicu.webs.com

16/17.12.2015.  Čekajući EU: Uloga OCD u "novom pristupu" politike proširenja


Beogradska otvorena škola organizovala je regionalnu konferenciju"Čekajući EU: Uloga OCD u "novom pristupu" politike proširenja", u Beogradu, 16. i 17. decembra2015. godine, uKuturnom centru „Parobrod“.

Konferencija se bavila pitanjem kako civilno društvo može da utiče na konkretne javne politike u okviru procesa evropskih integracija u svetlu “novog pristupa” politike proširenja zemalja Zapadnog Balkana. Održane su diskusije i radionice o strategijama učešća i o stvaranju snažnijih i efektnijih mehanizama kroz koje civilno društvo može doprineti procesu integracija, pre svega pružajući perspektivu sa lokalnog, nacionalnog i regionalnog nivoa. Diskusija se vodila kroz dve tematske celine, studija slučaja, paralelnim sesijama: energija, klima i zaštita životne sredine, i transparentnost.

U okviru sesija o energetskoj politici održana je radionica „klimatske promene i dekarbonizacija“ na kojoj se raspravljalo o uticaju energetske politike , politike životne sredine i klimatskih promena na proces pridruživanja EU, poboljšanje učešće lokalnih zajednica u procesima donošenja odluka i mogućnosti za pojačanu regionalnu saradnju civilnog društva , sledeći poruku iz Pariza. Radionicu je vodila Dragana Mileusnić iz organizacije Climate Action Europe.

Ovom prilikom u okviru naredne sesije, Beogradska otvorena škola predstavila je studiju „Institucionalna izvodljivost za održivu energetsku politiku u Srbiji – slučaj politike energetske efikasnosti“  autora Aleksandra Macure, Jasminke Young i Mirka Popovića. Energetska efikasnost igra značajnu ulogu u transformaciji Zapadnog Balkana ka niskom ugljeničnoj ekonomiji. Sa ciljem da podržava sprovođenje odgovorne energetske politike , sa posebnom pažnjom na energetskoj efikasnosti i smanjenju energetskog siromaštva, Beogradska otvorena škola razvija analize javnih politika zasnovane na slučaju politike energetske efikasnosti u Srbiji. Izrada publikacije je podržana od strane fondacije Fridih Ebert, kancelarija u Beograda.

U okviru sesije o transparentnosti održane su dve tematske celine. U prvoj delu je predstavljeno istraživanje Beogradske otvorene škole na temu transparentnosti u lokalnim samoupravama, koje je rađeno u okviru projekta"Jačanje lokalne transparentnosti". Više o ovim rezultatima pogledajte na sajtu dostup.no. Drugi deo je obuhvatio radionicu sa učesnicima, koja se odvijala u World Caffe formatu. Učesnici su, podeljeni u tri grupe, raspravljali o informatorima o radu kao osnovnom mehanizmu proaktivne transparentnosti državnih organa, o načinima informisanja o radu lokalnih samouprava i učešća OCD u radu lokalnih samouprava, kao i o kampanjama na lokalnom nivou koje bi uticale na povećanje dostupnosti informacija od javnog značaja.

U okviru konferencije predstavljena je izložba fotografija „Pravo na reku“. Više o izložbi možete pogledati na internet stranici inicijative „Pravo na reku“.

Godišnji rad Beogradske otvorene škole podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.  Nase udruzenjje uzelo uesće na ovom skupu.


10/11.12.2015.  #PRaćka 


TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa i Srbija u pokretu kao implementacioni partner organizovali su drugu po redu nacionalnu konferenciju o primeni PR tehnika u organizacijama civilnog društva #PRaćka. Tokom dvodnevne konferencije, učesnici i učesnice su imali priliku da slušaju o inovativnim komunikacionim tehnikama, crowdfunding-u, organizovanju zajednica, sklapanju partnerstava sa biznis sektorom, i još mnogo toga.

Tema ovogodišnje konferencije bila je #PRivlačenje, a predstavnicima više od 100 organizacija civilnog društva iz Srbije predstavljeni su primeri dobre prakse u slučajevima povezivanja privrede, javnog sektora i aktivizma civilnog društva. Devet odabranih učesnika i učesnica je na kraju konferencije predstavilo svoje ideje za kampanje, a organizatori i učesinci/ce su se obavezali da će im pružiti svu neophodnu podršku da svoje ideje sprovedu u praksi u toku naredne godine.

Takođe, na ovogodišnjoj #PRaćki je govorio i gospodin Jonathan Andrews iz organizacije Remarkable Partherships, koji je sa učesnicima/cama PRaćke podelio petnaestogodišnje iskustvo o velikim mogućnostima povezivanja privrednog i neprofitnog sektora. Nase udruzene e  imalo svog predstavnika. 

02.01.2015. Obelezen svetski dan borbe protiv side


Postovani, udruzenje gradjana "Prijatelji Ivanjice" u saradnji sa ugostiteljskim objektom "Sumnjivo lice", obelezilo je danas 1. decembar - Svetski dan borbe protiv side. Agencija UN za borbu protiv side saopštila je povodom 1. decembra, Svetskog dana borbe protiv side, da je 2014. godine registrovano 36,9 miliona ljudi, pretežno u Africi, koji žive sa sidom. Od 2000. i 2014. zaraza se proširila za 30 odsto u regionu istočne Evrope i centralne Azije, kao za 26 odsto na Bliskom istoku i severnom delu Afrike, navodi se u izveštaju.

Stopa smrtnosti vezana za sidu smanjena za 42 odsto od 2004. godine kada je zabeležen najveći broj smrtnih slučajeva od side.

UNAIDS strahuje od povratka epidemije ako zemlje ne učine više protiv širenja infekcije, ali i navodi da se broj registrovanih novoinficiranih smanjio za 35 odsto između 2000. i 2014. godine. Ovim putem se zahvaljujemo Omladini Jazasa koje nam je doniralo promotivni materijal.

12.11.2015. 

Konferencija o međugeneracijskog solidarnosti

„Premošćavanje jaza“


Beograd, 12. novembar 2015 – Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je danas 12. novembra uoči Dana solidarnosti u saradnji sa UNFPA i UNDESA održala konferenciju o međugeneracijskoj solidarnosti „Premošćavanje jaza“ gde smo otvorili važna pitanja o neophodnosti uspostavljanja i intenziviranja kulture dijaloga, odgovornosti i saradnje među različitim generacijama.

Prvi put mladi pokreću pitanje neophodnosti međugeneracijskog dijaloga i saradnje i okupljaju sve generacije na jednom mestu, čime u praksi dokazuju potrebu da se da se ovom pitanju priđe na sveobuhvatan način i uz učešće svih relevantnih aktera. Nase udruzenjje uzelo uesće na ovom skupu. 

02.11.2015. Info dan Erasmus+


Ministarstvo omladine i sporta organizovalo je u saradnji sa udruženjem „Hajde da…“, kontakt tačkom za Erazmus+ : mladi u akciji, nacionalni informativni dan o omladinskoj komponenti Erazmus+ programa. Preko 70 mladih iz različitih delova Srbije bilo je u prilici da se tokom istog upozna sa mogućnostima koje Erazmus+ nudi, prioritetima, kriterijumima i smernicama za podnošenje predloga projekata, kao i da razmeni znanja i iskustva po pitanju prethodno realizovanih aktivnosti u sklopu Programa.  Nase udruzenjje uzelo uesće na ovom skupu. 

01.11.2015. Nas predsednik, Nikola Glavinic,  ucesnik treceg Youth2Business dogadjaja


Beogradska otvorena škola je organizovala treći Youth2Business događaj (Y2B) u ovoj godini. Događaj se održao 28. oktobra u prostorijama Impact hub-a i okupio je preko 70 mladih i 8 uspešnih kompanija.

Y2B događaj za cilj ima kvalitetnije povezivanje mladih i biznis sektora, odnosno pružanje mogućnosti mladima da u razgovoru sa uspešnim pojedincima, predstavnicima nekih od najboljih kompanija u Srbiji dobiju savete, informacije i sugestije koje ne mogu često da čuju.

Y2B događaj je organizovan u okviru projekta "Praksam – uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse" koji realizuje BOŠ uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta. 

Događaj su pozdravnim govorima otvorili Snežana Klašnja, pomoćnica ministra u Ministarstvu omladine i sporta, Nikola Mikašinović, koordinator programa „Dostojanstven rad“ iz Solidar Suisse kancelarije u Srbije i Vesna generalna direktorka Beogradske otvorene škole. U svojim izlaganjima, govornici su istakli značaj ovakvog događaja u prevazilaženju izazova sa kojim se mladi ljudi susreću prilikom prelaska iz sfere obrazovanja na tržište rada, prepoznali važnost prisustva predstavnika civilnog, vladinog i biznis sektora koje je ovaj događaj okupio, naglasili neophodnost unapređenja regulatornog okvira za kvalitetno obavljanje radnih praksi i poželeli uspešan dan učesnicima Y2B događaja.

Učesnici Y2B su razgovarali sa po četiri predstavnika kompanija koje su izabrali prilikom prijavljivanja, a za koje su procenili da svojim iskustvom najviše mogu doprineti njihovom profesionalnom razvoju. Mladi su upravo kroz razgovore sa ljudima koji vode kompanije i određene sektore u kompanijama dobili informacije i savete koje nemaju priliku često da čuju i dodatno se informisali o kompanijama u kojima bi se njihove ambicije i stečena znanja ostvarili u punom kapacitetu.

Predstavnici kompanija sa kojima su učesnici razgovarali su: Nataša Filipović, direktorka, Ovation BBDO; Silvana Đurčević, HR direktorka, Bambi;  Ana Petonjić, SEE Event Specialist, IBMTatjana Jovanović, HR direktorka, Philip Morris Interantional;  Marija Sokić, Head of Treasury and Corporate Risk Management, Atlantic Grupa; Stevan Ristić, generalni direktor, Nedeljnik Vreme; Lana Obrknežević, HR direktorka, Polimark Group;  Nevena Vračar, Menadžerka za strategiju i razvoj, Delta Holding.


Nas predsednik je bio jedan od ucesnika. 

10.10.2015. Obelezavamo Medjunarodni dan pesacenja


Pesacenje je jedan od najdravijih nacina rekreacije. Naucna istrazivanja su pokazala da pesacenje smanjuje rizik od hronicnih bolesti kao sto su dijabetes, gojaznost i bolesti srca. Savremen nacin i ubrzan tempo zivota za posledicu ima sve manje vremena za rekreaciju.  Udruzenje gradjana ,,Prijatelji Ivanjice'' ove godine prvi put obelezava ovaj dan.  Pozivamo sve gradjane opstine Ivanjica da uzmu ucesce u obelezavanju Medjunarodnog dana pesacenja, tako sto ce pesacenjem zameniti upotrebu automobila. Osim sto pozitivno utice na organizam, dovodi do ocuvanja okoline oko Vas. Smanjite emitovanje stetnih gasova bar danas! Nase malo, planeti znaci mnogo!

Promotivni snimak mozete pogledati na nasoj stranici na Youtube.          


08.10.2015. Prijavite zloupotrebu polozaja u vlasti, privatnim i javnim preduzecima i drugim institucijama


Postovani, udruzenje gradjana Prijatelji Ivanjice Vam predstavlja mogucnost da prijavite zloupotrebu polozaja u vlasti, privatnim i javnim preduzecima i drugim institucijama na jednostavan, siguran i potpuno anoniman nacin.  Zloupotrebu mozete prijaviti na portalu pistaljka.rs. Njihov zadatak je da istrazuju zlupotrebu polozaja u vlasti, privatnim i javnim preduzecima i drugim institucijama. Ako sumnjate ili imate dokaze da u Vasoj okolini neko koristi zajednicku imovinu ili svoju funkciju da bi uzeo novac ili dobio neku drugu korist, javite se preko portala pistaljka.rs. Oni ce zastiti Vas indentitet. 


Link ka formi za prijavu: https://pistaljka.rs/prijava

07.10.2015. Deo OCDoskop-a


Cilj ove platforme je da omogući predstavljanje civilnog društva u Srbiji, kako kroz predstavljanje samih organizacija civilnog društva, tako i oblasti kojima se organizacije bave, aktivnostima koje preduzimaju i ciljnih grupa kojima su namenjeninjihovi programi. Nadamo se da će OCDoskop doprineti međusobnom povezivanju i saradnji između organizacija, ali i većoj podršci civilnom sektoru od strane lokalnih zajednica, privatnog i javnog sektora. Nase udruzenje je od danas u bazi OCDoskopa. 

27.03.2015. Akcija ,,Sat za nasu planetu!''


Nase udruzenje se i ove godine prikljucilo akciji. Ovim putem pozivamo sve saradnike i sugradjane da takodje uzmu ucesce u akciji koliko su u mogucnosti. Akcija pocinje 28. marta u 20:30 h i traje sat vremena. Iskljucite svoja svetla u ovom periodu i dajte svoj doprinos.

21.03.2015.  Traže pomoć za program „Predah“


Budući da je ove godine izostala pomoć države, ivanjičko Drustvo za cerebralnu  i dečiju paralizu pokrenulo je akciju prikupljanja sredstava za nastavak „Predah“ vikend programa Dnevnog centra „Sunce“. Od sva tri mobilna operatera dobili su humanitarni broj 4263 koji,  uz poziv ovih dana dele medijima, institucijama, organizacijama, udruženjima i svim zainteresovanim građanima.

„U cilju pružanja podrške deci sa invaliditetom sa seoskog područja program je pokrenut 2009. godine. U tom trenutku bio je nov,  jedinstven oblik zaštite takve dece u Srbiji. Njime je bilo predviđeno da deca tokom vikenda, znači 24 sata, borave u dnevnom boravku “Sunce”, gde su dobijali kompletnu negu i tretman stručnog tima. Na ovaj način prevenirala se njihova institucionalna zaštita i pružala podrška njihovim biološkim porodicama. Počeo je sa manjim brojem dece, da bi na kraju obuhvatio njih 94. Nakon toga prvi smo pokrenuli i regionalnu uslugu predah. Zamišljeno je da članovi udruženja osoba sa invaliditetom iz okolnih gradova vikendom dolaze u Ivanjicu i koriste sve dostupne usluge: Beringerov aparat, senzornu sobu, ABA program i drugo“, objašnjava predsednica ovog društva Svetlana Glavinić.

Na pomenuti broj 4263 poruke se mogu slati putem sva tri operatera pripejd i postpejd.


21.03.2015. Prikljucite se Online nedelji


Pred Vama je link ka Brojacu za Online nedelju. Kliknite na link i tako podrzite kampanju koja se sprovodi u nasoj zemlji. 


LINK ZA PODRSKU KAMPANJI

http://gow15.questionpro.com/   


Brojač za Onlajn nedelju Simbol kampanje Onlajn nedelja koji označava i osnovnu aktivnost u koju de se svi učesnici kampanje uključiti jeste Brojač.  Prijave na Brojaču se računaju SAMO u periodu od 23. do 29. marta. Pitanja se odnose na to da li je učesnik prvi put na Internetu ili ne, da li je zaposlen, nezaposlen, student (učenik) ili penzioner, da li je muškog ili ženskog pola, kog je uzrasta i kakav je njegov/njen Internet status. Na neki način, države učesnice kampanje se svake godine međusobno takmiče u tome koja de imati najviše učesnika kampanje koje je brojač registrovao, zato vas pozivamo da svojim klikovima na brojač doprinesite što boljem rezultatu koji de Srbija ostvariti. 

21.03.2015. Nase udruzenje se prikljucilo Online nedelji

Ove godine Onlajn nedelja održava se od 23. do 29. marta u telecentrima, školama, javnim bibliotekama, nevladinim organizacijama i edukativnim centrima širom Evrope. Onlajn nedelja 2015. u središte pažnje stavlja zapošljavanje i digitalne poslove u skladu sa evropskim politikama i naporima industrije da se ostvare više stope zaposlenosti i da se bolje uskladi ponuda i potražnja e-veština. 

Onlajn nedelja 2015. podržava kampanju e-Skills for Jobs, čiji je cilj da se podigne svest stanovništva o potrebi unapređenja IKT veština koje se koriste u obavljanju poslova. Inicijativa Evropske komisije je odgovor na sve veću potražnju za IKT profesionalcima, čiji je broj trenutno mali uprkos velikoj potražnji.

ISTORIJA ONLAJN NEDELJE

Telecentri Evrope inicirali su Onlajn nedelju kao evropsku kampanju motivisanja što većeg broja ljudi da koriste internet uz podršku lokalnih IKT centara. Od njenog početka 2010. godine u kampanji je učestvovalo više od 600.000 Evropljana iz 20.000 edukativnih centara širom Evrope. Zahvaljujući kampanji više od 100.000 ljudi je po prvi put koristilo Internet.

ONLAJN NEDELJA U SRBIJI

Tradicionalno Srbija će i ove godine biti učesnik evropske kampanje Onlajn nedelja 2015. IAN Telecentar, kao nacionalni partner kampanje u Srbiji, radiće na promociji i približavanju informacionih tehnologija svojim građanima i njihovog digitalnog opismenjavanja i osnaživanja.

26.01.2015. Predstvnik udruzenja ucesnik konferencije 'Zapošljavanje mladih i karijerno vođenje i savetovanje“


U petak 23. januara 2015. godine u Palati Srbije održana je konferencija pod nazivom „Zapošljavanje mladih i karijerno vođenje i savetovanje“ koju je organizovala Beogradska otvorena škola uz podršku  Ministarstva omladine i sporta. Konferencija je okupila predstavnike javne uprave i lokalne samouprave, škola, fakulteta, civilnog sektora i drugih aktera, kako bi predstavili različite mehanizme koji su usmereni na rešavanje problema nezaposlenosti mladih, unapređenja zapošljivosti mladih i razvoj karijernog vođenja i savetovanja.

Jedan od ključnih problema mladih u Srbiji jesu visoka stopa nezaposlenosti i neaktivnosti kao i siromaštvo. Da bi ispitala koliki je uticaj karijernog vođenja i savetovanja po unapređenje zapošljivosti mladih Beogradska otvorena škola je sprovela istraživanje u saradnji sa kancelarijama za mlade. Rezultati istraživanja su pokazali da je kod mladih koji su učestvovali u programu karijernog vođenja i savetovanja za mlade za 50% je smanjena nezaposlenost kada se poredi period pre programa i godinu dana kasnije. Ranija poređenja koja je BOŠ sproveo pokazala su da se kod mladih koji su bili u programu KViS nezaposlenost smanjila značajnije nego kod onih koji nisu pohađali taj program.

Prisutnima se obratila pomoćnik ministra u Ministarstvu omladine i sporta, gđa. Snežana Klašnja. Ona je istakla da je istraživanje Beogradske otvorene škole omogućilo da sa nivoa pozitivnih utisaka o karijernom vođenju pređemo na nivo činjenica i podataka, te pokazalo da „ono što radimo sa mladima i kancelarijama za mlade ima efekte. Šta mlada osoba dobija karijernim vođenjem i savetovanjem? Oseća se sigurnijom, samopouzdanijom, vrednijom. A poslodavci dobijaju to da su mladi aktivni i motivisani. Preko ovih primera možemo da vidimo vrednost KviS-a.“

Gospodin Aleksandar Stojanović, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja istakao je da je za ovo ministarstvo u 2015. g. akcenat i prioritet na zapošljavanju mladih, kao i da je neophodno da Ministarstvo bude još otvorenije i umreženije. „Svako ministarstvo za sebe pojedinačno ne može da reši ovo pitanje, nego moramo svi zajedno“, dodao je Stojanović ističući da su neophodni dalji napori na razvoju karijernog vođenja i savetovanja.

Predstavnica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja gđa. Gordana Cvetković skrenula je pažnju prisutnima na važnost za mlade da nauče da uče, da uče ceo život kao i da dobiju kompetencije za 21. vek, a onda kroz praksu i dobre mentore da steknu uža stručna znanja. Ona je takođe istakla da će Ministarstvo prosvete preuzeti koordinaciju sprovođenja sistema karijernog vođenja i savetovanja. „Preostaje da se oformi tim koji će to raditi. Uz saradnju, uključivanje svih, moramo i hoćemo to da uradimo“ istakla je Cvetković.

Milorad Bjeletić, izvršni direktor Beogradske otvorene škole, istakao je da je BOŠ počev od 2004. godine posvećen unapređenju zapošljivosti, celoživotnog učenja i ukupnog ekonomskog razvoja Srbije i da je neophodno negovati saradnju svih relevantnih aktera „Potrebno je osigurati kontinutet u sprovođenju politika celoživotnog karijernog vođenja, u saradnji tri prisutna ministarstva i drugih značajnih aktera u ovoj oblasti.

Vesna Čekić, načelnica odeljenja za profesionalnu orijentaciju i planiranje karijere u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, predstavila je standarde karijernog vođenja i savetovanja za studente u Srbiji i naglasila da su prioritetni izazovi smanjiti nezaposlenost i podstaći profesionalnu i teritorijalnu mobilnost.

Tokom diskusije, direktor Šeste beogradske gimnazije, Rade Zejak, skrenuo je pažnju da je u školama dodatni izazov edukacija nastavnika u oblasti KViS, kako u srednjim stručnim školama tako i u gimnazijama. Koordinatori KZM Novi Pazar i Prijepolje su takođe istakli da su usluge KViS dale dobre rezultate ali i da je potrebna saradnja i kontinuirani rad svih relevantnih aktera u ovoj oblasti, kako na nacionalnom nivu tako i na lokalnom nivou kako bi doprineli većoj zapošljivosti mladih.

Glavne preporuke proistekle iz istraživanja i izlaganje panelista su:

  • Neophodno je razvijanje standarda kvaliteta u oblasti karijernog vođenja i savetovanja.
  • Neophodnost uspostavljanja kontinuiteta u pružanju usluga i organizovanju aktivnosti KViS za mlade.
  • Razvijati saradnju svih relevantnih aktera u oblasti KViS na daljem unapređenju metodologije i sistemskom praćenju efekata usluga karijernog vođenja i savetovanja.

Istraživanje „Efekati karijernog vođenja i savetovanja u pogledu zapošljivosti mladih“ sprovela je Beogradska otvorena škola uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta.


31.12.2014. Srecni praznici

Udruzenje gradjana ,,Priatelji Ivanjice'' zeli svim svojim sugradjanima srecnu Novu godinu i Bozicne praznike.

18.12.2014. Nas predstavnik ucesnik seminara o strateskom planiranju

Na Zlatiboru je od 12–14. decembra 2014. godine održan treći regionalni seminar o strateškom planiranju, koji je bio namenjen organizacijama civilnog društva sa teritorije Šumadije i zapadne Srbije. Trodnevni seminar, koji su pohađali predstavnici 19 lokalnih udruženja građana/organizacija civilnog društva iz 16 gradova i opština, imao je za cilj jačanje njihovih kapaciteta za aktivno uključivanje u procese lokalnog strateškog planiranja. Kroz niz predavanja domaćih stručnjaka učesnici su se upoznali sa fazama i metodologijom izrade strateških dokumenata, kao i primerima dobre prakse u ovoj oblasti. Pored toga, učesnici su imali priliku da razmene iskustva sa kolegama koji su već učestvovali u kreiranju i sprovođenju strateških dokumenata u svojim lokalnim zajednicama. Predstavnik naseg udruzenja bio je Stefan Jakovljevic.

11.14.2014. Priprema promotivnog materijala za obelezavanje 1. decemra 


I ove godine nam je Omladina Jazasa izasla u susret kada je u pitanju promotivni materijal za obelezavanje 1. decembra - Svetskog dana borbe protiv side. Ovom prilikom se zahvalujemo Omladini Jazasa. Nasa akcija za obelezavanje Svetskog dana borbe protiv side planirana je da se odrzi u ugostiteljskom objektu ,,Sumljivo lice'' koji se nalazi u centru grada.

04.11.2014. Svetski dan klimatskih promena


Danas je Svetski dan klimatskih promena. Los odnos coveka prema prirodi i eko sistemu uzrokuje ove promene koje nisu dobre po nasu planetu zemlju.

17.06.2014. Danas je Svetski dan borbe protiv dezertifikacije i suse

Svetski dan borbe protiv dezertifikacije i suše obeležava se svake godine 17. juna kako bi se uvidela rastuća opasnost od ovih pojava.

Generalna skupština ujedinjenih nacija decembra 1994. proglasila je 17. jun Svetskim danom borbe protiv dezertifikacije i suše. Nizom različitih aktivnoati (edukacije, promocije, prezentacije, forumi) mnoge zemlje sveta usmerene su na podizanje svesti o probelmu i mogućnostima zajedničkog, internacionalnog udruživanja u borbi protiv ovih problema koji zahvataju sve svetske regione.

15.06.2014. Rezultati ankete o trenutnom stanju zivotne sredine u Ivanjici

Nakon mesec dana, završena je anketa o trenutnom stanju životne sredine u Ivanjici, koju su građani Ivanjice svakodnevno popunjavali. Anketu je sprovelo udruženje građana ,,Prijatelji. Ukupno je 82 građana učestvovalo u anketi, a rezultati ankete su sledeći:
1. Koliko Vas interesuje životna sredina i koliko ste spremni da date svoj doprinos u njenom očuvanju?
-Slabo 7 glasova (8, 54%)
-Osrednje 40 glasova (48, 78%)
-Veoma 35 glasova (41, 68%)

2. Da li strogo bacate otpatke u kantu za smeće?
-Da 55 glasova (67, 7%)
-Ne 27 (32, 93%)

3. Ocenite rad komunalnih službi u Ivanjici?
-Zadovoljavajuće 22 glasa (26, 83%)
-Osrednje 42 glasa (51, 22%)
-Nezadovoljavajuće 18 glasova (21, 95%)

4. Koji je najveći ekološki problem u Ivanjici?
-Automobili 8 glasova (9, 76%)
-Kanalizacija 36 glasova (40, 90%)
-Industrija 11 glasova (13, 41%)
-Divlje deponije 27 glasova (32, 93%)

Zahvaljujemo se svima onima koji su učestvovali u anketi.

05.06.2014. Partneri u akciji sadnje cveca u gradskom parku u Ivanjici


Povodom Svetskog dana zastite zivotne sredine, uz recnu obalu pored setalista zasađeno desetak stabala javora i jasena. Posadjen je i odredjen broj sadnica cveca na jednoj od zelenih povrsina u gradskom parku.  Ucesnici akcije su bili tridesetak ucenika OS „Milinko Kusic“  u saradnji sa Udruzenjem mladih iz Ivanjice i Udruzenjem  „Prijatelji Ivanjice“. Akciju su podržali JKP „Komunalno“ i javna preduzeća “Direkcija za izgradnju” i  “Srbijašume”. Predstavnik Udruznja mladih Ivanjice, Slađana Vesković, zadovoljna je kako odzivom, tako i podrškom. Takodje, predsednik udruzenja ''Prijatelji Ivanjice'' je zadovoljan ovom akcijom.

23.05.2014. Skup posvecen novom konkursu Agencije za borbu protiv korpupcije


20. maja 2014. godine,  u Palati „Srbija“, sa pocetkom u 10:30 odran je skup posvecen novom konkursu Agencije za borbu protiv korupcije. Predstaljene su sve neophode informacije o ovom konkursu koji raspisuje ova agencija. Na skupu je prisustvovao predstavnik naseg udruzenja, Nikola Glavinic.

23.05.2014. Budimo humani, pomozimo Srbiji


Pozivamo sve koji su u mogucnosti i koliko su u mogucnosti da daju svoj doprinos odbrani  nase zemlje od poplava koje su je zadesile.

16.05.2014. Saopstenje Ministarstva omladine i sporta Vlade Repulike Srbije povodom vanredne situacije Saopstenje prenosimo u celosti

КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ,УДРУЖЕЊА МЛАДИХ,
УДРУЖЕЊА ЗА МЛАДЕ И ЊИХОВИ САВЕЗИ

Влада Републике Србије прогласила је ванредну ситуацију на територији Републике Србије због опасности од поплава. Ова одлука је донета на предлог Републичког штаба за ванредне ситуације, у циљу подизања капацитета ангажовања свих субјеката заштите и спасавања, као и отклањања последица од елементарних непогода изазваних поплавама.

Министарство омладине и спорта апелује на канцеларије за младе, удружења младих, удружења за младе и њихове савезе да се активно укључе у акцију санирања и чишћења терена од поплава и прикупљања хуманитарне помоћи за угрожена подручја. Млади су одувек били покретачка снага и најдрагоценији ресурс једне друштвене заједнице и увек су се одазивали оваквим апелима. Њихов допринос стабилизацији стања у условима незапамћене елементарне непогоде која је захватила Србију од немерљивог је значаја и још једна прилика да као држава будемо неизмерно поносни на један од основних стубова друштва – наше младе људе.

ПОМОЋНИК МИНИСТРА
Снежана Клашња

14.05.2014. Anketa za građane


Udruženje građana ’’Prijatelji Ivanjice’’ je putem poznate online platforme za ankete i istraživanja TVOJ STAV kreirala anketu sa temom trenutnog stanja životne sredine na teritoriji opštine Ivanjica. Anketa je namenjena svim Ivanjičanima koji žele da odvoje malo vremena (anketa ima samo četiri jednostavna pitanja i ne oduzima puno vremena) i odgovore na pitanja koja se nalaze u ovoj anketi i time doprinesu dobijanju konkretnih rezultata. Ovim putem udruženje ’’Prijatelji Ivanjice’’ poziva građane da uzmu učešće u sprovođenju ankete.

Anketa se nalazi na sledećem linku:


http://www.tvojstav.com/input/BgJdWbrhcES6CNkgqD8I07.05.2014. Novi web portal udruzenja posvecen ekologiji


Udruzenje je pustilo u rad novi web portal posvecen svim zainteresovanim gradjanima koji zele da se informisu nesto o osnovnim stvarima vezanim za ekologiju i zastitiu zivotne sredine. Portal se nalazi na adresi 

www.ekologija-za-vas.webs.com. 


Ovim putem pozivamo sve zainteresovane da posete ovaj eko portal i tamo se informisu o stvarima koje ih zanimaju u vezi ekologije i zatite zivotne sredine. 

22.04.2014. Dan planete Zemlje


Dan planete Zemlje, 22. april, obeležava se od 1992. godine, odlukom Ujedinjenih nacija, a nakon što je u Rio de Žaneiru održana konferencija o životnoj sredini i održivom razvoju.

Cilj je da se na taj dan čovečanstvo upozori na loše stanje u kome se planeta nalazi zbog prekomernog zagađenja i nekontrolisane potrošnje resursa.


20.04.2014. Opcija na nasem sajtu: Prijavi komunalni problem!


Gradjanima je pruzena mogucnost da jednostavno i anonimno prijave komunalni problem koji su uocili u svojoj zajednici, svom naselju, ulici... Svaka prijava koja bude pristigla na nasu adresu, bice prosledjena opstinskim nadleznim organima, uz molbu da na nju pozitivno uticu.  Jednostavan formular za anonimnu prijavu pronacicete pod opcijom PRIJAVI KOMUNALNI PROBLEM!

09.04.2014. Predstavnik udruženja ''Prijatelji Ivanjice'' učesnik seminara o planiranju, uticaju, praćenju i delotvornosti razvojne pomoći


Koalicija za nadzor razvojne pomoći „Aid Watch Serbia“ organizovala je seminar o planiranju i praćenju razvojne pomoći. Seminar je održan u Leskovcu, od 5. do 8. aprila 2014. godine. Predavanja i radionice vodili su Marjan Huč, koordinator nacionalne aid watch platforme Slovenije, TIhomir Popović iz hrvatske nacionalne aid watch platforme. Bojan Maričić i Aleksandar Kolekeski iz Makedonskog centra za evropsko obrazovanje (MCET) su prezentovali jedinstven i inovativni izveštaj o sprovođenju programa Mladi u akciji u Makedoniji i izveštaj o sprovođenju IPA programa 2007 – 2013 „kade se parite od IPA 2007-2013?“. Na seminaru je učestvovalo 20 organiacija civilnog društva uz Srbije, među kojima i udruženje ''Prijatelji Ivanjice'' koga je predstavljao Nikola Glavinić.


29.03.2014. Večeras akcija SAT ZA NAŠU PLANETU!

Pozivamo sve naše sugrađane, prijatelje i saradnike da se uključe i daju doprinos ovoj akciji. Isključite svoja svetla i aparate kojima nije neophodno da rade na 1 čas. Akcija počinje u 20.30 h.

28.03.2014. ''Prijatelji Ivanjice'' upisani u jedinstvenu bazu podataka o nevladinim organizacijama Centra za razvoj neprofitnog sektora

Direktorijum nevladinih organizacija Centra za razvoj neprofitnog sektora, sadrži podatke o organizacijama civilnog društva u Srbiji. Direktorijum je osnovni resurs u razvoju civilnog sektora i zajednice nevladinih organizacija u Srbiji, sa ciljem omogućavanja međusobne komunikacije, povezivanja i stvaranja mreža organizacija.

U rubrici Direktorijum NVO na sajtu CRNPS nevladine organizacije su klasifikovane po dva kriterijuma: tipu delatnosti i mestu, a pojedinačne organizacije se mogu pretraživati na osnovu bilo kog dela naziva. Direktorijum se svakodnevno ažurira, a Internet verzija Direktorijuma NVO postoji od 1996. godine.

27.03.2014. ''Prijatelji Ivanjice'' potpisnici Beogradske Deklaracije za razvoj socionalnog preduzetništva regiona Zapadnog Balkana i Turske


Evropska komisija je usvajanjem Strazburške deklaracije u januaru ove godine prepoznala socijalno preduzetništvo kao biznis model 21. veka koji odgovara na finansijske, društvene, kulturne i ekološke potrebe zajednice. Duboko verujemo da je socijalno preduzetništvo koncept koji može da promeni svet, a pre svega koncept koji može da na održiv način odgovori na rastući problem siromaštva i nezaposlenosti. Smatramo da zemlje u našem regionu – naše vlade, organizacije civilnog društva i socijalna preduzeća – kojima su EU integracije najvažniji zajednički proces kroz koji prolaze, moraju da iskoriste ovaj trenutak i uspostavljanje EU agende u ovoj oblasti za kreiranje jake regionalne platforme za razvoj socijalnog preduzetništva. Zbog toga je Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji inicirala Beogradsku Deklaraciju za razvoj socijalnog preduzetništva regiona Zapadnog Balkana i Turske. ''Prijatelji Ivanjie'' su podržali ovu Deklaraciju i postali njen potpisnik kao 401. organizacija/institucija potpisnik ove Deklaracije.


22.03.2014. Svetski dan voda


Svetski dan voda obeležava se svake godine 22. marta. Taj dan je usvojen rezolucijom UN-a u decembru 1992. godine. Već od 1993. godine ovaj dan je počeo da se obeležava i vremenom značaj ovog dana je počeo da raste.

Ovim danom Ujedinjene nacije žele da podsete na važnost zaštite voda i na nedostatak vode za piće u mnogim krajevima sveta. Takođe od 2005. do2015. se obeležava decenija voda tako da Svetski dan voda ima poseban značaj tokom ovih godina.

Srbiji se takođe obeležava svetski dan voda brojnim manifestacijama.

29.12.2013. Svim nasim dragim prijateljima zelimo srecne praznike.

23.02.2014. ''Prijatelji Ivanjice'' učesnik Nacionalne konferencije ''Uključi se - kakvo civilno društvo želis?'' koja ima za cilj stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji

U organizaciji Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, u saradnji sa EU IPA 2011-2013 projektom ''EU podrška Kancelariji za saranju sa civilnim sektorom'' i TASCO kancelarijom u Srbiji - EU programa People 2 People, 20-21 februara je organizovana Nacionalna konferencija ''Ukljući se i ti - kakvo civilno društvo želis? Civilno društvo u Srbiji 2018. godine - kreiranje prve Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, kao početak kreiranja prve Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva'' u Beogradu. Konforenciju su otvorili: g-đa Ivana Ćirković, direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, g-din Nikola Selaković, ministar pravde i državne uprave u Vladi Republike Srbije, g-đa Tanja Miščević, šef Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, NJ.E. ambasador Majkl Davenport, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, NJ.E. Majkl D. Kirbi, ambasador SAD u Republici Srbiji, NJ.E. Nils Ragnar Kamsvag, ambasador Kraljevine Norveške u Republici Srbiji. 

Na konferenciji koja je održana u Sava Centru, prisustvovalo je preko 300 predstavnika civilnog društva. Metoda radnog dela bila je Otvoreni prostor koji daje brze ruzltate, odnosno dovodi do okvirnih rešenja i brzih izlistavanja prioriteta. Takođe, Otvoreni prostor daje mogćnost da svi učesnici aktivno učestvuju i daju svoj doprinos. 

Učesnik iz ''Prijatelja Ivanjice'' jeste predsednik ovog udruženja, Nikola Glavinić. On je poneo lepe i pozitivne utiske sa ove konferencije.

29.12.2013. Svim nasim dragim prijateljima zelimo srecne praznike

10.12.2013. Međunarodni dan ljudskih prava

Ovaj dan obeležava se od 1950. godine, dve godine nakon što je 10. decembra potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, u kojoj je istaknuto da su ta prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti.

Tim dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čoveka - od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje. Usvajanje Deklaracije predstavljalo je krupan napredak u tom trenutku, a tom prilikom ostale su uzdržane zemlje sovjetskog bloka, Saudijska Arabija i Južnoafrička Republika.

UN su 1966. donele dva sporazuma, kojima su razrađene slobode i prava proklamovana Deklaracijom o ljudskim pravima, a dokumente je prihvatilo 130 zemalja.U okviru Saveta Evrope 1950. doneta je Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koja, pored osnovnih prava, ustanovljava i mehanizme zaštite i nadzora nad njihovim ostvarivanjem.Kao podsetnik da svako ima pravo na život, slobodu i sigurnost, širom sveta obeležava se 10. DECEMBAR - MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA.

05.12.2013. Svetski dan volontera

Ovaj dan je jako bitan za volontiranje, prilika je da se ono promoviše, da se prikažu dobre strane volonterskog rada, da se ukaže na značaj volonterskog rada u lokalnoj zajednici, da se podseti na sve one koji već volontiraju i ulažu svoj trud za dobrobit zajednice, kao i da se pozovu svi ostali građani zajednice da se angažuju kroz neki volonterski rad.

29.11.2013. Omladina Jazzas-a pomogla ''Prijateljima Ivanjice'' u realizaciji obeležavanja 1. decembra

U saradnji sa Omladinom Jazzas-a, koji su nam donirali promotivni materijal (kondomi i brošure sa raznim temama vezanim za polno prenosive bolesti) naše Udruženje će obeležiti 1. decembar, Svetski dan borbe protiv side. Jako je bitno pozitivno uticati na građane, probuditi njihovu svest o značaju prevencije polno prenosivih bolesti. Mi ćemo građanima simbolično deliti kondome, kao simbol sigurnog polnog odnosa, delićemo im brošure o polnom prenosivim bolestima gde će oni moći da saznaju nešto o ovim bolestima. Akcija će biti sprovedena u nedelju, 1. decembra.

27.11.2013. Predstavnici našeg Udruženja na Konsulstativnom sastanku u Beogradu, vezanom za unapređenje uslova za razvoj filantropije i podsticanje davanja u Republici Srbiji

U organizaciji Trag fondacije, 27.11.2013. godine je održan je Konsultativni sastanak za unapređenje uslova za razvoj filantropije i podsticanje davanja u Republici Srbiji. Tema je bila vezana za razvoj i osnaživanje udruženja civilnog sektora kroz podsticanje davanja odnosno donacija privrednika u lokalnoj zajednici, a prisusti su bili, upravo razna udruženja civilnog sektora. Sastanak je održan u Hotelu Zira u Beogradu. Predstavnici našeg Udruženja poneli su nova iskustva sa ovog sastanka.

15.09.2013. Naše Udruženje deo tima za izradu Akcionog plana za mlade

Naše Udruženje je pozvano da odabere jednog predstavnika koji će biti član radne grupe za izradu Akcionog plana za mlade opštine Ivanjica. Odabran je predsednik Udruženja, Nikola Glavinić, i on je prisustvovao na prvom sastanku ove radne grupe. 

15.07.2013. Najbolji u fudbalu na sportskim susretima u Ivanjici

Na sportskim susretima održanim 12. avgusta 2012. godine povodom obeležavanja Dana mladih, a u organizaciji lokalne Kancelarije za mlade opštine Ivanjica, ekipa ''Prijatelji Ivanjice'' je osvojila prvo mesto. Predsednik udruženja ''Prijatelji Ivanjice'' je čestitao na učešću i fer igri svim učesnicima, a svojoj ekipi je pružio posebno priznanje

08.05.2013. Ucesnici Vaskrsnjeg turnira u malom fudbalu

Na petom tradiocionalnom Vaskršnjem turniru u malom fudbalu, koji organizuje lokalna Kancelarija za mlade, učestvovalo je 8 ekipa. Među tih osam ekipa nalazila se i ekipa Udruženja građana ''Prijatelji Ivanjice''. Prema rečima predsednika Udruženja, Nikole Glavinić, udruženje je zadovoljno plasmanom u polufinale, gde naša ekipa nije imala baš sreće u nadmetanju sa drugim polufinalistom. Takođe, predsednik je rekao da je otvoren za svaki vid saradnje sa mladim sportistima.

17.02.2013. Nova saradnja

Na sastanku na kom su učestovali predstavnici naše nevladine organizacije i nevladine organizacije ''Stari Vlah'' odlučeno je da saranju ove dve organizacije u budućnosti podignemo na viši nivo i da zajedničkim snagama delujemo ka ostvarivanju ciljeva zacrtanih planom i programom organizacija pojedinačno. Naime, predsednik Kluba ekstremnih sportova ,,Stari Vlah'', Zdravko Ćurčić i predsednike nevladin organizacije ,,Prijatelji Ivanjice'', Nikola Glavinić, potpisali su juče u Ivanjici Memorandum o saradnji kojim će se poboljšati saradnja udruženja, a sve u cilju kvalitetnije realizacije plana i programa ovih udruženja, i interesu lokalne zajednice. 

06.02.2013. Upisani u jedinstvenu evidenciju Udruženja

Poslali smo prijavu na adresu Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, i nakon nekoliko dana nam je stiglo obaveštenje da smo uvedeni u jedinstvenu evidenciju Udruženja građana koju vodi Ministarstvo omladine i sporta. Upisani smo pod rednim brojem 380. i kao Udruženje mladih. 

03.12.2012.

I u našoj organizaciji obeležen je 1. decembar - Svetski dan borbe protiv HIV-a. Veoma je bitno da mladima pružimo mogućnost da se informišu o ovom opakom virusu i da se saštite tokom svojih seksualnih odnosa koji kada je nesiguran predstavlja opasnost. 

U petak, 21. septembra 2012. godine odigrao se turnir u kaunteru, čiji je organizator Lokalna kancelarija za mlade opštine Ivanjica. Aktivnosti su obavljene u prostorijama Kluba za mlade. Učesnik je bila i ekipa naše nevladine organizacije, pod nazivom ,,NVO Prijatelji Ivanjice''.

19.09.2012.

18. septembra poptisan memoradnum o saradnji između Udruženja Roma Ivanjica i naše nevladine organnizacije. Potpisnici, predsednici ova dva uruženja, dogovorili su saradnju na svim poljima. 

05.09.2012.

Projekat ,,Znanjem i sportom protiv bolesti zavisnosti'' 10. avgusta 2012. godine zvanično je završen sa realizacijom. Ovaj projekat čiji je nosilac bila neformalna grupa ''Prijatelji'', organizovana grupa koja je preteča naše nevladine organizacije, trajao je 3 meseca i realizovan je u periodu od 10. juna do 10. avgusta 2012. godine. Donator je bila opština Ivanjica a ukupan budžet projekta je 80.000 dinara. U ova tri meseca organizovano je 6 predavanja u 4 osnovne i 2 srednje škole, radionica na temu bolesti zavisnosti, obeležen je svetski dan bez duvanskog dima, davali smo jabuke u zamenu za cigarete, organizovano je kros takmičenje... Trudili smo da ovaj naš prvi zvanični projekat bude realizovan na pravi način. 

18.08.2012.

Kao nevladina organizacija čiji je prioritet ekologija i zaštita životne sredine, imamo potrebu da se nađemo na usluzi savestnim građanima koji misle o svojoj okolini, koji misle o svom gradu, koji misle o sebi, a ne mogu tako hladnokrvno da posmatraju kako neko drugi sve to uništava. Pružamo šansu da anonimno skrenu pažnju na nekoga ko nije tako savestan i svesno ili nesvesno ugrožava životnu sredinu.
Sliku ili snimak na kome se vidi da neko ugrožava životnu sredinu odlaganjem otpada na mesto gde to nije predviđeno, možete poslati na e-mail naše organizacije [email protected], a mi ćemo sve potrebno uraditi kod nadležnh institucija i potrudićemo se da slučaj bude procesuiran.

Takođe, pozivanjem telefona nevladine organizacije 0643185243 možete izneti slučaj koji se desio i koji je ugrozio naše okruženje, i time postati savestan građanin naše opštine, postati njen prijatelj.

17.08.2012.

Starešina ,,Eko-kampa 2012'' koji je održan u Ivanjici, u periodu od 8.-14. avgusta, Pavle Krivokuća uručio je zahvalnicu za učestvovanje u realizaciji kampa, predsedniku naše organizacije, Nikoli Glavinić, i tom prilikom se zahvalio. Glavinić je obećao da će intezivnije nastaviti saradnju sa odredom izviđača ,,Ratko Sofijanić''. 

02.08.2012.

Internet akcija, tačnije facebook akcija koju je pokrenula nevladina organizacija ,,,Prijatelji Ivanjice'' pokrenuta je nakon saznanja nekih statističkih podataka da mladi najviše saznaju od strane socijalnih mreža. Ideja je da svi koji budu želeli da se priključe akciji postave za svoju profil sliku, sliku koja je pripremljena za ovu akciju a koja sadrži sliku ruke koja baca smeće u kantu i propratni tekst u kome se kaže da Ivanjica može, tačnije mora da bude čista i lepa za život. Priključi se i ti.

31.07.2012.

Vest o osnivanju naše nevladine organizacije, pojavila se na portalu opštine Ivanjica.

26.07.2012.

Kao deo našeg programa, promovisanja i organizovanja sportskih aktivnosti, podržavamo u svim poljima organizaciju memorijalnog turnira ,,Ognjen Bešević - Brena'' koji će se održati 5. avgusta na sportskim terenima na Bukovici. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće u akciji. 

22.07.2012.

Juče su čelnici nevladine posetili Bele vode i planinu Golija, gde su bili gosti tradicionalnom saboru koji se održava svake godine na Tičar jezeru. Na Goliji su napravljene prve profesionalne fotografije prirodnih lepota, i one će uz neke dodatne koje će biti napravljene kasnije, upotpuniti jedan jedinstveni album fotografija sa Golije. Ova akcija deo je programa koji će realizovati naša organizacija a odnosi se na zaštitu i promociju parka prirodne Golija.


11.07.2012.

Na nekoliko vidnih drveća u gradskom parku u Ivanjici, postavjene su plastificirane table sa natpisom ''Čuvajmo našu okolinu!''. Nadamo se da će ova naša akcija bar delom uticati na građane opštine o tome da moramo čuvati okolinu, da bi zaštitili sebe.

NASI PORTALI